Privacy

Totta Research is lid van de MOA en ESOMAR. Het bureau houdt zich aan de gedragscode voor marktonderzoek. Deze gedragscode regelt verschillende ethische en zakelijke basisprincipes:

  • rechten van de respondent
  • waarborg van anonimiteit van de respondent
  • beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker
  • wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers

Wat betekent dit voor u?

Alle persoonlijke gegevens van panelleden worden aan het einde van elk onderzoek losgekoppeld van de vragenlijst. Dit betekent dat de gemeente Houten alleen de beschikking krijgt over de resultaten en statistische gegevens van alle ondervraagde personen tezamen. Met andere woorden:

  • uw persoonlijke gegevens (zoals e-mailadres en NAW-gegevens) zullen nooit worden vrijgegeven aan welke partij dan ook;
  • aan de gemeente Houten wordt alleen informatie verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Dit betekent dat Totta Research ervoor zorgdraagt dat het niet mogelijk is op basis van de door uw gegeven antwoorden uw identiteit te herleiden;
  • alle gegevens die u invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van uw naam, adres, e-mailadres en andere persoonsgebonden gegevens;
  • uw medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig en volstrekt anoniem. Totta Research gebruikt marktonderzoeken nooit misleidend om u producten of diensten aan te bieden.